Incassovoorwaarden

Door het invullen van dit aanmeldformulier geeft u toestemming aan L.T.C. Hoogkerk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van L.T.C. Hoogkerk. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  • Naam incassant: L.T.C. Hoogkerk
  • Adres incassant: Noorderstr. 47
  • Incassant ID: NL67ZZZ400237590000
  • Postcode incassant: 9745 AR
  • Kenmerk machtiging: Contributie
  • Woonplaats incassant: Groningen