Mededelingen
0

Erelid Edwin Zwier

Op vrijdag 6 maart hield de tennisvereniging LTC Hoogkerk zijn jaarlijkse ALV. Op deze ALV werd aftredend voorzitter Edwin Zwier…

Activiteiten